Subsidie voor Automatisering & Digitalisering

Organisatie Innovatie Hetebrij Prefab B.V.

Organisatie Innovatie Hetebrij Prefab B.V.

VIA projectnummer: VI20OI114

 

Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

 

De nieuwe uitdaging staat voor de deur; verdere digitalisering en automatisering van het productieproces in de fabriek wat nodig is om bij te blijven bij de concurrentie en trends in de markt die vragen om versnelling van de bouw van woningen om het woningtekort in Nederland substantieel te verminderen. Dat vergt een andere wijze van organisatie en samenwerking tussen de medewerkers in het prefab bouwproces. Door het digitaliseren zullen de medewerkers meer als een team gaan werken, waarbij timing en afspraken nakomen binnen het team van wezenlijk belang is om 'hick-ups' in het productieproces, dat een versnelde doorlooptijd zal krijgen, te voorkomen. Met dit project anticiperen wij op de introductie van de nieuwe technologieën in het prefab bouwproductieproces. Met dit advies en coaching proces willen we de werkperformance van de medewerker in de fabriek verhogen, om te komen tot een duurzaam prefab bouwproces, waarbij de medewerkers als 1 team in plaats van in meerdere eilandjes functioneren en gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor het (gedigitaliseerde) prefab bouwproces. De afstemming laat te wensen over, doordat systemen niet volledig zijn afgestemd en omdat de proceseigenaren te weinig overleggen, zich nog te weinig eigenaar van het deelproces en overall proces voelen. Veel wordt er nog bij de directeur/eigenaar neer gelegd. Men neemt nog te vaak een afwachtende houding aan. Daarnaast is lang niet iedere proceseigenaar in controle wat betreft zijn eigen deel wat weer grote gevolgen heeft voor de andere spelers in de keten. Men loopt achter de feiten aan waardoor de druk oploopt, het stressniveau verhoogt en in de aflevering en montage te veel fouten sluipen en zaken niet op tijd opgeleverd worden.

 

We willen als organisatie op deze wijze toekomstbestendig worden, met een bewuste en sturende groep medewerkers in het prefab nieuwe bouwproces dat beter is toegerust om optimaal samen te werken en daarmee goed voorbereid is op de digitalisering van het productieproces.

Bekijk ook